Contact us

Let's get to know each other.

E-mail or call us!

There are friendly faces underneath the raw image of the company.

Supervising and Administration

Marcin Wolski
Prezes Zarządu
CEO
     
tel. +48 602 335 119
marcin.wolski@jc-services.pl

Tomasz Czapczyński
Radca Prawny
Attorney at Law
 
t.czapczynski@tcrp.pl

Grzegorz Klupś
Wsparcie procesów biznesowych i logistyki
Business processes support, logistics
 
grzegorz.klups@jc-services.pl

Arleta Dulska
Kierownik działu Księgowo-Administracyjnego
Head of the Accounting and Administration Department

arleta.dulska@jc-services.pl

Przemysław Drewniak
Specjalista ds. Płac
Payroll Specialist

tel. +48 889 252 143
przemek.drewniak@jc-services.pl

Katarzyna Górska
Specjalista ds. Kadr i Księgowości
HR and Accounting Specialist

tel. +48 531 583 204
katarzyna.gorska@jc-services.pl

Paweł Turzański
Asystent Działu Kadr
HR Assistant

pawel.turzanski@jc-services.pl

Jolanta Joniec
Specjalista ds.BHP
H&S Specialist

bhp@jc-services.pl

Kamil Pakosz
Dyrektor ds. Rozwoju
Development Director

+48 530 940 935
kamil.pakosz@jc-services.pl

Project Management and Estimations

Tadeusz Matusik
Dyrektor ds. Zarządzania Projektami
Project Management Director
 
tel. +48 501 989 172
tadeusz.matusik@jc-services.pl

Adam Gołębiewski
Menadżer ds.Projektów/Kosztorysant
Project Manager/Estimation
 
tel. +48 501 989 024
adam.golebiewski@jc-services.pl

Marcin Kądys
Menadżer ds. Projektów/Koordynator
Project Manager/Coordinator
 
tel. +48 788 990 272
marcin.kadys@jc-services.pl

Jarosław Kuś
Koordynator Transportu i Logistyki
Transport and Logistics Coordinator
 
tel. +48 506 453 740
jaroslaw.kus@jc-services.pl

Site Managers

Łukasz Batruch
Kierownik ds.Budowy
Site Manager
 
tel. +48 502 228 418
tel. +46 765 782 772
lukasz.batruch@jc-services.pl

Arkadiusz Szkliniarz
Kierownik ds.Budowy
Site Manager
 
+46 79 014 31 95
+48 530 856 989
arkadiusz.szkliniarz@jc-services.pl

Kamil Kozdra
Kierownik ds.Budowy
Site Manager
 
tel. +48 531 583 804
kamil.kozdra@jc-services.pl

Sebastian Zommer
Kierownik ds.Budowy
Site Manager
 
tel. +48 667 735 565
sebastian.zommer@jc-services.pl

Ireneusz Kaczmarczyk
Kierownik ds.Budowy
Site Manager
 
tel. +48 693 779 492
ireneusz.kaczmarczyk@jc-services.pl

Marek Wójtowicz
Kierownik ds.Budowy
Site Manager
 
tel. +48 606 547 724
marek.wojtowicz@jc-services.pl

Piotr Łozowski
Kierownik ds.Budowy
Site Manager
 
piotr.lozowski@jc-services.pl

Career

Katarzyna Gniadek
HR Business Partner
 
tel. +48 535 346 425
rekrutacja@jc-services.pl